Grozs 0

Kāpēc izvēlēties mūs?

Pirkumiem, kas veikti līdz 12:00

Bezmaksas piegāde

Rīga, Rīgas apkārtnē, Jūrmala un Sigulda
Piegāde no ražotāja

Pienaveikals.lv preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

1. Termini un vispārējie nosacījumi

1.1. Šie noteikumi ir interneta veikala www.pienaveikals.lv (turpmāk tekstā – pienaveikals.lv) lietošanas un preču pirkšanas-pārdošanas nosacījumi (turpmāk tekstā – Noteikumi). Noteikumi ir piemērojami visiem, kas izvēlas, pasūta un iegādājas pienaveikals.lv piedāvātās preces vai izmanto pienaveikals.lv sniegtos pakalpojumus. Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz vietnē pienaveikals.lv. Distances līguma noteikumi ir saistoši neierobežotu laika periodu līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

1.2. Pienaveikals.lv domēna īpašnieks ir akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS", reģistrācijas numurs 40003017441, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs LV40003017441, juridiskā un faktiskā adrese - Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija.

1.3. Pienaveikals.lv ir tiešsaistes mazumtirdzniecības vieta - interneta veikals, kurā fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās, var iegādāties pārtikas preces personīgajām vajadzībām. Pienaveikals.lv preces var iegādāties arī nepilngadīga persona no 14 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Pienaveikals.lv ir tiesības uzskatīt, ka vecāka vai aizbildņa piekrišana nepilngadīgai personai ir sniegta, ja persona veic pirkumus vietnē pienaveikals.lv.

1.4. Pirms reģistrācijas un katras preču pasūtījuma noformēšanas, pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapstiprina sava piekrišana pienaveikals.lv distances līguma nosacījumiem. Pienaveikals.lv neuzņemas atbildību, ja pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem.

1.5. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Noteikumiem, kā arī, ka tam nav tiesisku vai faktisku šķēršļu iepirkties pienaveikals.lv un izmantot pienaveikals.lv pakalpojumus. Ja pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tas nevar iepirkties pienaveikals.lv.

1.6. Ar brīdi, kad pircējs veicis pasūtījumu, tiek pieņemts, ka starp pienaveikals.lv un pircēju ir noslēgts distances līgums saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumu neievērošana var būt par pamatu noslēgtā distances līguma vienpusējai izbeigšanai, ka arī veiktā pasūtījuma atcelšanai no pienaveikals.lv puses.

 

2. Klientu serviss

2.1. Pienaveikals.lv ir izveidojis klientu apkalpošanas servisa komandu, pircēju apkalpošanai un palīdzībai, izmantojot pienaveikals.lv piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Klientu serviss).

2.2. Klientu servisa kontakti:

2.3. Klientu servisa darba laiks ir katru dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 20:00.

 

3. Reģistrācija un personas datu apstrāde un aizsardzība

3.1. Lai veiktu pasūtījumu pienaveikals.lv, pircējam ir jāpiereģistrējas pienaveikals.lv sistēmā un jāaizveido pircēja profils.

3.2. Pircējam ir jāaizpilda reģistrācijas laikā pieprasītie personīgie dati, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, Latvijā reģistrēts mobilā tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese un pārējie preču piegādei nepieciešamie dati. Lai izveidotu pircēja profilu, pircējam ir jāizveido droša parole.

3.3. Pircējs ir atbildīgs par pareizas un patiesas informācijas sniegšanu.

3.4. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar pircēja profilu. Pircējs apņemas sava profila lietotāja vārdu un paroli glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Ja pienaveikals.lv pircēja izveidoto profilu izmanto trešās personas, pienaveikals.lv šīs personas uzskatīs par pircēju.

3.5. Gadījumā, ja pircējs zaudē sava profila pieslēgšanās datus vai pircējam ir aizdomas, ka šie dati kļuvuši zināmi citai personai, pircējam ir jāvēršas Klientu servisā, lai atjaunotu pieslēgšanas datus, izmantojot platformu pienaveikals.lv un iespēju “Aizmirsu paroli”.

3.6. Pircējs, savā profilā ir tiesīgs izvēlēties, vai pircējs piekrīt saņemt mārketinga paziņojumus un noderīgus pienaviekals.lv piedāvājumus. Gadījumā, ja pircējs izvēlas saņemt paziņojumus un piedāvājumus, pircējs atzīmē, ka piekrīt saņemt paziņojumus un piedāvājumus no pienaveikals.lv uz pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru un elektroniska pasta adresi. Gadījumā, ja pircējs vairs nevēlas saņemt mārketinga paziņojumus un piedāvājumus, pircējs var mainīt paziņojumu saņemšanas iestatījumus savā profilā.

3.7. Paziņojumi par profila reģistrāciju, pasūtījuma izpildi, par pasūtījuma statusa maiņu, piegādi un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti paziņojumi pircējam tiks sūtīti uz pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi.

3.8. Informācija, kas tiek nosūtīta uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru, ir uzskatāma par paziņotu tajā paša dienā, kad tā ir nosūtīta.

3.9. Pircējam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu Klientu servisam uz e-pastu. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tās pašas elektroniskā pasta adreses, uz kuru reģistrēts pircēja profils.

3.10. Ja pircēja profils nav ticis izmantots pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, tas tiek automātiski dzēsts.

3.11. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Pienaveikals.lv Privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs vēlas izmantot pienaveikals.lv pakalpojumus, viņam jāpiekrīt personas datu apstrādei un jāapstiprina, ka visa viņa sniegtā informācija, tai skaitā personas dati, ir pareiza un patiesa. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politikā noteikto. Pircējam ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku pirms reģistrācijas veikšanas vai savu personas datu sniegšanas pienaveikals.lv vietnē.

 

4. Pasūtījumu veikšanas un norēķinu kārtība

4.1. Lai iegādātos preci pienaveikals.lv, pircējam pēc reģistrācijas ir nepieciešams izvēlēties vēlamo preci un jāpievieno tā “Grozam”. Šādā veidā var pievienot vairākas preces.

4.2. Pēc visu izvēlēto preču pievienošanas “Grozam”, ir jānospiež “Noformēt pasūtījumu” un jāaizpilda trūkstoša informācija pasūtījuma noformēšanai un piegādes izvēlei, pēc tam ir jānospiež „Apstiprināt pasūtījumu”.

4.3. Veicot pasūtījumu, pircējs ir tiesīgs komentāru sadaļā norādīt citu personu, kuru tas pilnvaro pircēja vārdā saņemt pasūtījumu. Pircējs norāda šīs personas vārdu un uzvārdu. Pircējs nodrošina, ka viņa norādītā persona ir informēta par to, ka tā ir tiesīga saņemt preces pircēja vārdā.

4.4. Pienaveikals.lv pircējiem apmaksāt pirkumu tiek piedāvāts priekšapmaksas bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot pienaveikals.lv piedāvātās maksājuma metodes.

4.5. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas pircējam ir jāizvēlas apmaksas metode un jānospiež “Apstiprināt pasūtījumu”. Pēc šīs izvēles pircējs tiks novirzīts uz izvēlētās apmaksas metodes interneta vietni, kurā ir jāveic maksājums.

4.6. Preču cenas pienaveikals.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.7. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā.

4.8. Pēc pasūtījuma apmaksas pienaveikals.lv nosūta pircējam uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi pasūtījuma apstiprinājumu un elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.

4.9. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums un pircējs ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu.

 

6.1. Preču piegāde tiek nodrošināta Rīgā, Rīgas apkārtnē un Jūrmalā, balstoties uz pienaveikals.lv izvietoto karti, šādā kārtībā:

  • nākamās dienas laikā (japasūtījums tiek veikts līdz plkst. 12.00);
  • 2 (divu) nākamo dienu laikā (ja pasūtījums tiek veikts pēc plkst. 12.00)

6.2. Preču piegāde pienaveikals.lv pircējiem ir bezmaksas.

6.3. Preces tiek piegādātas katru dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 21:00.

6.4. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas ar kurjeru uz pasūtījuma noformēšanas laikā noradīto piegādes adresi, vai uz pircēja profilā reģistrēto adresi, ja pasūtījuma noformēšanas laikā nav norādīts cita piegādes adrese. Piegāde tiek veikta līdz durvīm.

6.5. Vismaz 30 - 40 (trīsdesmit - četrdesmit) minūtes pirms preču piegādes kurjers telefoniski sazināsies ar pircēju un informēs par preču piegādi.

6.6. Pircējs apņemas sarunātajā laikā atrasties pēc norādītās adreses un pieņemt pasūtītās preces pats vai ar pasūtījuma veikšanas brīdī norādītās personas starpniecību.

6.7. Saņemot preces, pircējam, vai pircēja pilnvarotajai personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte).

6.8. Ja nav iespējams nodrošināt preču piegādes laiku atbilstoši Noteikumu 5.1.punktā paredzētajam, , par to pircējs tiks informēts uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Gadījumā, ja preču piegādes kavējums neparedzētu apstākļu dēļ notiek piegādes dienā, pircēju par to telefoniski informēs piegādes kurjers vai Klientu serviss.

6.9. Ja pircējs ir pārdomājis veikt pasūtījumu uzreiz pēc tās apstiprināšanas, vai piedāvātais piegādes laiks pircējam nav pieņemams, pircējs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu pasūtījuma veikšanas dienā, nosūtot attiecīgu pieprasījumu Klientu servisam Klientu servisa darba laikā, obligāti norādot pasūtījuma numuru.

6.10. Pienaveikals.lv ir atbrīvojams no atbildības par preču nepiegādi vai piegādes termiņa neievērošanu, ja šāds apstāklis radies pircēja vainas dēļ vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai:

6.10.1. ja pircējs ir norādījis nekorektu vai nepilnu piegādes adresi;

6.10.2. ja pircējs nesniedza tādu informāciju, kura bija nepieciešama piegādes īstenošanai, piemēram durvju kodu, iebraukšanas vārtu informāciju;

6.10.3. ja pircējs neatbild uz kurjera zvaniem uz pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru vairāk nekā 3 (trīs) reizes pēc kārtas un kurjera gaidīšanas laiks pārsniedzis 30 minūtes.

 

6.11. Kopā ar piegādātajām precēm pircējs saņem preču pavadzīmes izdruku. Preču pavadzīmes tiek sagatavotas elektroniski un tās ir derīgas bez paraksta.

6.12. Preces atbilstību veiktajam pasūtījumam un preces pavaddokumentam, daudzuma atbilstību, kā arī vizuāli konstatējamu defektu esamību, pircējs pārbauda piegādes laikā.

6.13. Sakarā ar Epidemioloģiskās drošības likuma noteikumu ievērošanas nepieciešamību, pienaveikals.lv un pircējs ir tiesīgi izvēlēties bezkontakta piegādi, kas tiks īstenota ar šādiem noteikumiem:

6.13.1. preces tiks nodotas, nodrošinot ne mazāk kā 2 (divu) metru distanci starp kurjeru un preču saņēmēju;

6.13.2. kurjers ir tiesīgs nofotografēt piegādātās preces kopā ar saņēmēju (neiekļaujot bildē saņēmēja seju), un šajā gadījumā tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas;

6.13.3. ja pircējs /preču saņēmējs neatver durvis kurjeram, tad kurjeram ir tiesības atstāt pasūtītās preces pie durvīm, nofotografējot atstātās preces pie pircēja durvīm;

6.13.4. bezkontakta piegādes gadījumā, ja pienaveikals.lv rīcībā ir augstākminētie fotoattēli, kas apliecina preču piegādes veikšanu, tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas pircējam, un pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas saistībā ar preču piegādes procedūru un neapstrīdēt piegādes veikšanas faktu.

 

7. Kvalitātes garantija

7.1. Pienaveikals.lv garantē, ka pienaveikals.lv preces ir kvalitatīvas, cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas, tās atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma prasībām.

7.2. Pienaveikals.lv garantē preces atbilstību preces aprakstā noradītajām aprakstam. Par preces īpašību informāciju ir atbildīgs preces ražotājs un/vai izplatītājs.

7.3. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Pienaveikals.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm.

7.4. Pienaveikals.lv vienmēr centīsies piegādāt svaigākus produktus ar pēc iespējas ilgākajiem derīguma termiņiem.

 

8. Atteikuma tiesības

8.1. Pircējs ir tiesīgs 14 dienu laika no pasūtīto preču saņemšanas izmantot atteikuma tiesības uz visu preci vai daļu no precēm.

8.2. Atteikšanas no precēm gadījumā pircējs nosūta Klientu servisam brīvas formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru un preču piegādes datumu. Paziņot par atteikuma tiesību izmantošanu var arī, izmantojot atteikuma veidlapu vietnē pienaveikals.lv.

8.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

8.3.1. prece ātri bojājas;

8.3.2. prece pēc piegādes tikusi sabojāta;

8.3.3. pircējs ir atvēris iepakojumu precei;

8.3.4. prece pēc piegādes tiek glabāta neatbilstoši ražotāja noteiktām prasībām.

 

8.4. Preci, no kuras pircējs ir atteicies, pircējam ir jānogādā Bauskas ielā 180, Rīgā, LV-1004, Latvijā. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu.

8.5. Atgrieztajai precei ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtai, derīguma termiņa ietvaros un bez pazīmēm, kas liecina, ka tā tika neatbilstoši glabāta. Atgriežot pārtikas preci, pircējam ir jārēķinās ar to, ka pārvadāšanas laikā tai ir jānodrošina speciālais temperatūras režīms, atbilstoši ražotāja prasībām. Ja pircējs nevar nodrošināt šīs prasības un preču pieņemšanas laikā pienaveikals.lv darbinieks konstatē, ka iepriekš minētas prasības netika ievērotas, pienaveikals.lv ir tiesīgs nepieņemt pircēja atgriezto preci un neizmaksāt pircējam naudu par atgriezto preci.

8.6. Pienaveikals.lv izskata pircēju iesniegumus 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi.

8.7. Pienaveikals.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma vai tā daļas, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos saprātīgus un pamatotus piegādes izdevumus, ja tādi bija piemēroti. Pienaveikals.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

8.8. Pienaveikals.lv ir tiesības atteikties izpildīt vai ierobežot pasūtījumus, kas satur vairumtirdzniecības pazīmes.

8.9. Pienaveikals.lv ir tiesīgs atteikties izpildīt vai ierobežot pasūtījumus, uz laiku vai pavisam izbeigt interneta veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot pircējam. Šādā gadījumā pienaveikals.lv 3 (trīs) darba dienu laikā atgriež pircējam samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

 

9. Sūdzību un strīdu risināšana

9.1. Gadījumos, kad pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti vai pienaveikals.lv sniegtajiem pakalpojumiem, pircējs ir tiesīgs iesniegt savu sūdzību elektroniski vietnē pienaveikals.lv vai nosūtot brīvas formas iesniegumu Klientu servisam uz e-pastu, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru, piegādes datumu, informāciju par preci un tās derīguma termiņu, kā arī savu sūdzību pamatojošo informāciju, ieskaitot fotoattēlus (tai skaitā derīguma termiņa fotoattēlu). Sūdzību var nosūtīt arī pa pastu Bauskas ielā 180, Rīgā, LV-1004, Latvijā.

9.2. Ja pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, vai tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktām pārtikas nekaitīguma prasībām, pircējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību pienaveikals.lv preces derīguma termiņa ietvaros.

9.3. Pienaveikals.lv izskata pircēju sūdzības 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi.

9.4. Saņemot pircēja sūdzību un pierādījumus, ka pienaveikals.lv piegādājis nekvalitatīvu vai pasūtījumam neatbilstošu preci un, ja tiek konstatēts, ka sūdzība ir pamatota, pienaviekals.lv atkarībā no pircēja izvēlētā kompensēšanas veida:

9.4.1.  bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis pircēja sūdzību, atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pienaveikals.lv minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā;

9.4.2. 2 (divu) dienu laikā piegādā citu līdzvērtīgu preci, pēc pircēja izvēles un saskaņā ar Noteikumiem.

 

9.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Noteikumiem, kas skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, risināms pārrunu ceļā, pienaveikals.lv un pircējam cenšoties panākt vienošanos. Ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit dienu laikā), strīds tiek atrisināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Ja kāds Noteikumu nosacījums zaudē juridisko spēku, tas ietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10.3. Pienaveikals.lv un pircējs apņemas neizvirzīt viens pret otru nekādas pretenzijas, iestājoties tādiem nepārvaramās varas apstākļiem, kā piemēram, bet ne tikai pandēmijas, ugunsgrēki, avārijas, dabas katastrofas, streiki, jebkura veida kara vai teroristiska darbība, kā arī kompetentu valsts institūciju pieņemtie lēmumi, kas tieši ietekmē Noteikumu izpildi un kuru iestāšanos puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Par šādu apstākļu iestāšanos tiklīdz tas ir iespējams tiek izvietots informatīvs paziņojums Pienaveikals.lv vietnē un, ja nepieciešams, tiek informēts pircējs.

10.4. Pienaveikals.lv ir tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti pienaveikals.lv. Pircējam pirms katra pasūtījuma veikšanas ir jāiepazīstas ar Noteikumiem.